14.Olağan Genel Kurul Çağrısıdır

14 Ocak 2019 - Pazartesi
14.Olağan Genel Kurul Çağrısıdır

Değerli üyelerimiz,

Derneğimizin 14.Olağan Genel Kurulu UHE Tüzüğü 11.md.uyarınca 16 Şubat 2019 cumartesi günü Dernek Merkezimizde (PERPA) saat 10.00’da aşağıdaki gündeme göre yapılacaktır.Toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde çoğunluk şartı aranmayan ikinci toplantımız ise 23 şubat 2019 cumartesi günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.Tüzük değişikliği taslağının da görüşülüp oylanacağı ve yeni Yönetim ,Denetim ve Onur Kurullarının seçiminin yapılacağı Genel Kurulumuza siz değerli üyelerimizin katkı koymak amacıyla katılımı büyük önem arzetmektedir.

Saygılarımızla.

UHE Yönetim Kurulu

GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ:

1.Açılış

2.Başkanlık divanının teşkili

3.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

4.Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu faaliyet raporlarının okunması,müzakeresi ve ibrası

5.Bilanço gelir ve gider hesaplarının görüşülmesi ve ibrası

6.Yeni dönem çalışma programı ile tahmini bütçenin görüşülmesi ve oylanması

7.Tüzüğümüzün 12.maddesinde yapılması düşünülen değişikliğin görüşülmesi ve oylanması

8.Yönetim Kurulu,Denetim Kurulu ve Onur Kurulunun asıl ve yedek üyelerinin seçimi

9.Dilek ve temenniler

10.Kapanış