16.Genel Kurul Sonuçları

news-grid-5

Değerli üyelerimiz;

Daha önce duyurulduğu üzere ; 4 Mart 2023 cumartesi günü Kozyatağı Byotell’de çoğunluksuz Olağan Genel Kurulumuz yapılmış olup 16.dönem Yönetim, Denetim ve Onur Kurulları katılım sağlayan üyelerimizin oylarıyla aşağıda belirtildiği gibi teşkil edilmiştir.

Bu genel kurulumuzda ayrıca üye yıllık aidatının günün ekonomik koşullarına uygun hale getirilmesi ve denk bütçenin sağlanması için yönetim kurulunun teklifi doğrultusunda katılan üyelerimizin de oy birliği ile yıllık 5000 TL. (beş bin TL.) olarak kabul edilmiştir. Tüzük gereği üye giriş aidatının da yıllık aidattan az olmayacağı maddesi uyarınca yeni üye kabullerinde üye giriş aidatı da 5000TL olarak uygulanacaktır.Saygılarımızla.

UHE Yönetim Kurulu

 

16.Dönem Kurulları

Yönetim Kurulu Asıl Üyeler                                                                      Yönetim Kurulu Yedek Üyeler

Yön.Krl. Başkanı Ö.Tarık Karaoğlu                                                              Ziya Çetin

Yön.Krl.Bşk.Yrd. M.Fuat Akuzman                                                              Cengiz Özalper

Genel Sekreter Turgay Olcay                                                                      İbrahim Genco

Sayman Cüniyet Okande                                                                             Necmettin Çelebi

Yön.Krl.Üyesi Şamil Tahmaz                                                                       Oğuz Yelman

 

Denetleme Kurulu Asıl Üyeler                                                                  Denetleme Kurulu Yedek Üyeler    

Dent.Krl. Başkanı Alp Kıvanç Pekcan                                                         Murat Kizir

Dent.Krl.Üyesi Çetin Arslanyiğit                                                                  Nail Şal

Dent.Krl.Üyesi Halil Önder                                                                          İsmail Kula             

 

Onur Kurulu Asıl Üyeler                                                                             Onur Kurulu Yedek Üyeler

Onur Krl.Başkanı H.Tahsin Dedeoğlu                                                           Volkan Köklü

Onur Krl.Üyesi Muzaffer Sarıbaş                                                                  Can Şeber

Onur Krl.Üyesi Recai Çabuk                                                                         Esat Kağıtçı