Tüzel Kişi Yönetmeliği


17.02.2004 tarihinde kabul edilen 5231 sayılı Dernekler kanunun 3. maddesi hükümlerine göre tüzel kişilerin üyeliği ve kişisel üyelerin kurumsal üyeliğe dönüşmesine ilişkin yönetmelik.

Madde1 - Dernek tüzüğünde belirtilen alanlarda iş yapan kurumlar isterler ise, Dernek tüzüğünde belirtilen üyelik koşullarını yerine getirmek kaydı ile derneğe üye olabilirler.
a- Kurumlar dernek üyeliği için; kurumundan çalışan, şirket ortaklarından her hangi birini veya şirket yönetim kurulu üyelerinden birini veya üst düzey yönetici olarak çalışan bir kişiyi tüzel kişiliği temsilen önerebilir.
b- Dernek üyeliğine, Kurumsal üyelik başvurusu için; tüzel kişinin ünvanı, yerleşim yeri ve kuruluş belgesi ile tüzel kişilerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişide belirtilmek kaydı ile bu konuda, tüzel kişilerin organlarının aldığı kararın fotokopisi ile başvuruda bulunabilirler.

Madde 2 - UHE derneğinde mevcut üye bulunan özel kişiler isterler ise, bu yönetmeliğin 1. Maddesinde belirtilen koşullara uymak kaydı ile yönetim kuruluna yazılı başvuruda bulunarak kurumsal üyeliğe geçebilirler.

Madde 3 - Kurumlar; kurumsal üyelik için önerdiği gerçek kişiyi değiştirmek istiyorsa; organlarının aldığıkarar fotokopisi ve isteğini belirtilen başvuru dilekçesi ile dernek yönetim kuruluna bildirirler.

Madde 4 - Kurumsal üyeleri temsil eden gerçek kişiler belirtilen diğer üyeler ile aynı haklara sahiptir.

Madde 5 - Bu yönetmelik ilk genel kurulda görüşülerek kabul edildikten sonra yürürlüğe girecektir.