UHE Üye Taahhütnamesi


UHE üyesi olarak; yüzme havuzu, masaj havuzu, sauna, masaj küveti ve ilgili diğer mamul, kimyasal ve aksesuarların imalatı, ithalatı, inşaatı, montajı, işletmesi, bakımı veya bu sektör içinde yer alan diğer malzeme ve hizmetler konusunda tüketicinin haklarını koruyacağımızı, vereceğimiz tüm hizmetlerde insanların sağlık, güvenlik e rahatlarını ön planda tutarak faaliyetlerimizle ilgili tüm kanun, kural ve bildirili ve UHE tüzük ve talimatlarına uyacağımızı, tüm uygulamalarda kullalnacağımız mamüllerin uluslararası standartlara uygunluğunu esas alacağımızı, tüketiciye tüm hizmetlerimizle ilgili doğru bilgi ve gerekli eğitim hizmetlerini vereceğimizi, çevreyi koruma ve sosyal sorumluluk bilinci ile hareket ederek sektörün müspet imajının korunmasını temin edeceğimizi, hizmet verdiğimiz kişi ve kuruluşlarla ilgili ihtilaflarda UHE’yi bu problemlerin çözümünde tarafsız ve en yetkili otorite olarak kabul ederek vereceği kararlara ve yaptırımlara kesinlikle uyacağımızı beyan, kabul ve taahhüt ederiz.

İlgili Anahtar Kelimeler: