OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI

news-grid-5

Değerli üyelerimiz;

31 Ocak 2023 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında aşağıdaki karar alınmıştır.

Derneğimiz olağan genel kurulunun 25 şubat 2023 Cumartesi günü saat 10.00’da dernek merkezinde ;bu tarihte salt çoğunluk sağlanamaması halinde çoğunluk şartı aranmaksızın 04 mart 2013 Cumartesi günü saat 10.00’da “Byotell Kozyatağı” Saniye Ermutlu Sok.No:3 Kadıköy-istanbul adresinde aşağıdaki gündemle yapılmasına karar verilmiştir.

Genel Kurul Gündemi:

1.Açılış ve yoklama

2.Divan seçimi,saygı duruşu ve istiklal marşı

3.Yönetim Kurulunun faaliyet raporunun okunması ve kabulü

4.Denetleme kurulunun raporunun okunması ve kabulü

5.Dernek tahmini bütçesinin görüşülmesi ve kabulü

6.Dernek yıllık aidatı ve üye giriş aidatının güncellenmesi

7.Yönetim,denetleme ve onur kurullarının seçimi

8.Dilek ve temenniler,kapanış

Değerli üyelerimizin belirtilen tarihlerde genel kurula katılmaları hususunu önemle rica ederiz.